Priser

En gang i uken: 1500kr per måned
To ganger i uken: 2500kr per måned
Tre dager i uken:  3400 per måned
Fire dager i uken: 4400 per måned
Fem dager i uken: 5400 per måned

For hund nummer to i samme husholdning får denne søskenmoderasjon på 10% i månedsprisen.

Andre alternativer:
AdHoc-tur: 450kr
ExtraWalk: 360kr (gjelder kun kunder med fast månedsavtale som ønsker ekstra luftinger innimellom)
SleepOver døgnpass: 750 kr per døgn mandag til fredag. Helligdager og ferier 850 kr per døgn.

Prisene gjelder fra 01.01.2023

Potepatruljen forbeholder seg retten til prisendringer.