Priser

En gang i uken: 1600kr per måned
To ganger i uken: 2700kr per måned
Tre dager i uken:  4000kr per måned
Fire dager i uken: 4900kr per måned
Fem dager i uken: 6000kr per måned

Hver ekstra hund i samme husholdning får «søskenmoderasjon» på 10% på fast månedspris.

Andre alternativer:
AdHoc-tur: 450kr
ExtraWalk: 360kr (gjelder kun kunder med fast månedsavtale som ønsker ekstra luftinger innimellom)
SleepOver døgnpass: 750 kr per døgn mandag til fredag. Helligdager og ferier 850 kr per døgn.

Prisene gjelder fra 01.04.2024

Potepatruljen forbeholder seg retten til prisendringer.