Dette tilbyr vi

Turer i skog og mark med hunder i Bærum og deler av Asker fra kl. 0830 – 16 mandag til torsdag (fredag ved kapasitet). Profesjonell tilnærming med moderne treningsmetoder og positiv forsterkning.

Grupper på opptil åtte hunder. Vi setter sammen grupper med hunder som går godt sammen. Hver tur varer minst en time, utenom henting og levering. Velg mellom en til fem faste turer i uken. Hundene blir fraktet enten i skreddersydde bur eller sikkerhetssele i egen varebil.

Potepatruljen er en seriøs lufteservice. Vi avtaler en tid der vi kan komme hjem til kunden og møte både hund og eier før vi skriver kontrakt. Når kontrakt er underskrevet overtar vi nøkler/koder til boligen. Alle nøkler vil oppbevares på sikkert sted og vil ikke benyttes av andre enn ansatte i Potepatruljen når hundene skal hentes og leveres.

Betingelser:

Henting/Levering: Hunden hentes og leveres hjemme hos eier mellom kl. 0830 og 16:00. Hundeeier må sørge for at bånd og sele/halsbånd er lett tilgjengelig ved henting. MERK: Vi bruker ikke flexi-line eller strupehalsbånd på våre turer!

Betaling: Betaling skjer innen den 05. hver måned. For AdHoc-kunder sendes faktura på etterskudd. Prisen gjelder for faste dager og skulle det være ønskelig å bytte til en annen dag av og til er dette kun mulig dersom vi har kapasitet innenfor den samme uken. Vi bestreber å kunne imøtekomme kundens ønsker så langt det lar seg gjøre. Dersom Potepatruljen må avlyse en lufting etter at betaling er foretatt blir det gitt kompensasjon i form av prisavslag på neste faktura eller alternativ tur for den aktuelle dagen. Unntak er ved ekstreme vær-og føreforhold, eller ved egen eller barns sykdom de to første ukene. Ved lengre sykemelding enn to uker dekkes dette av sykeforsikring.

Prøvetid: De to første ukene regnes som prøvetid for å bli kjent med hunden. Kan ikke hunden tilpasses i gruppen opphører dessverre avtalen uten oppsigelsestid. Betaling for prøvetiden tilsvarer en halv måned, og refunderes ikke.

Pris: Prisen inkluderer henting og levering på ukedager innenfor Bærum og deler av Asker. Prisen inkluderer ikke helligdager, julaften med påfølgende juleferiedager/påskeaften/nyttårsaften. Fast månedspris har tatt hensyn til at det enkelte måneder er flere helligdager enn andre. Du betaler enten fast månedspris uten avslag i pris for eventuelle helligdager, eller en pris per tur. Prisen gjelder 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned og ferie. Reserverte plasser som ikke blir benyttet utenom ferien må også betales for.

Forsikring: Vi anbefaler at alle hunder er forsikret. Dersom hunden ikke er forsikret forutsetter vi at eier er klar over risikoen ved dette. Potepatruljen ønsker at hunden har brikke med telefonnummer til eier på enten halsbånd eller sele.

Sykdom: Hunden skal være ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer. Hundens eier plikter å informere Potepatruljen om evnt. sykdommer hunden skulle få. Hunder med lopper/lus/midd, kennelhoste eller annet smittsomt kan dessverre ikke tilbys lufting/lek med andre hunder. Det er forventet at hunder som ønsket luftes med andre hunder blir jevnlig undersøkt for overnevnte av hensyn til andre hunder Potepatruljen evnt. måtte ha til lufting/pass.

Løpetid: Vi vil så langt det lar seg gjøre tilpasse turen og turkameratene etter løpetid. Alternativ turdag kan i noen tilfeller være den beste løsningen. Ved tilpasning utover de vanlige to turene om dagen vil det belastes 100kr ekstra per tur som må tilpasses

Vaksinering: Hunden skal være grunnvaksinert før den er ett år, attest må fremvises. Vaksinen må foretas minst to uker i forkant av første tur.

Oppsigelse: Oppsigelsestid er en måned fra den første i måneden for én hund, to måneder for to hunder og tre måneder for alt over to hunder.

Vi tar ikke imot ustabile hunder eller hunder som viser aggressive tendenser. Turene skal være et positivt tilskudd i hverdagen for alle våre firbeinte kunder.